Lill Fanny Sæther - rådgivning, assistanse og opplæring

Fagforeningsspørsmål, personalpolitikk, samarbeid og spilleregler i arbeidslivet, samfunns- og velferdsspørsmål og internasjonal solidaritet.                                Til hovedside

Om meg

Jeg har lang arbeidserfaring fra både, privat, kommunal og statlig sektor og har vært mangeårig tillitsvalgt i forbund i LO i alle tre sektorene. Sist som tililitsvalgt og leder av NTL Sentralforvaltningen. En landsforening med ca 6800 medlemmer i departement, direktorat, tilsyn og flere andre statlige etater og noen virksomheter med statlig tilknytning. Jeg har mangeårig erfaring med opplæring og kursing innen fagforeningsfaglige og arbeidslivsrelaterte spørsmål. Jeg har også arbeidet med og vært opptatt av samfunnspørsmål og spesielt velferdsspørsmål. Jeg er Cand. Mag. med sosiologi, rettssosiologi, offentlig rett og arbeidslivs- og prosjektstudium i fagkretsen. Engelsk er ”mitt morsmål”, min mor var irsk, og jeg har lang erfaring med internasjonalt engasjement og faglig solidaritetsarbeid.

Jeg tilbyr ulike former for informasjon, rådgivning, opplæring, og assistanse, spesielt når det gjelder samfunnsspørsmål, arbeidsliv, fagforeningsfaglige spørsmål, personalpolitikk, samarbeid og konfliktløsning på arbeidsplassen, organisasjonsspørsmål og spilleregler i arbeidslivet generelt. Jeg kan også dele mine erfaringer med i internasjonalt solidaritesarbeid.

Mer her
Artikler og presentasjoner, aktiviteter, oppdrag osv.

Lenker til andre aktuelle sider:

www.manifestanalyse.no
http://www.velferdsstaten.no
http://www.frifagbevegelse.no/
http://www.lo.no
http://www.labourstart.org
http://www.forsvarpensjon.no
www.folkehjelp.no
http://www.ilo.org
http://www.neitileu.no
http://www.ntl.no
http://www.ntl.no/sfØnsker du kontakt eller har spørsmål, send meg en E-post

Organisasjonsnummer 995079496